Ammattiliitto Loimulla on kipinä jäsenkasvuun

Haaste

Jäsenmäärän kasvu oli strateginen tavoite ammattiliitto Loimulle, mutta se ei ollut edennyt konkretiaksi toimenpiteiden osalta. Jäsenhankinnassa oli saatu onnistumisia, mutta pitkäkestoiseen kasvuun tarvittiin nykyistä selkeämpi prosessi.

Ratkaisu

Kipinä auttoi Loimua luomaan jäsenkasvun suunnitelman, joka tarjoaa konkreettiset suuntaviivat jäsenkasvulle vuoteen 2024 asti.


Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on monialainen ammattiliitto: koulutukseltaan jäsenet ovat biologeja, kemistejä, geologeja, metsänhoitajia, ympäristötieteilijöitä, meteorologeja, maantieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita – ja monia muita.

Loimun visio on olla vuonna 2024 tyytyväistä ja kasvavaa jäsenkuntaa palveleva aktiivinen vaikuttaja. Jäsenmäärän kasvu on yksi osa vision toteuttamista. Ennen vuotta 2020 Loimu oli saavuttanut onnistumisia jäsenhankinnassa ja -pidossa, mutta pitkäkestoiseen kasvuun tarvittiin nykyistä selkeämmät suuntaviivat.

Kipinä auttoi Loimua jäsenkasvun suunnitelman tekemisessä ja henkilöstön innostamisessa keskustellen sekä vanhoja ajatusmalleja haastaen. Jäsenkasvun suunnitelman pohjaksi Kipinä teki haastatteluiden pohjalta jäsenkasvun nykytilaa kartoittavan raportin, josta löytyivät myös jäsenkasvun suunnitelman aihiot.

Itse suunnitelmatyö toteutettiin kolmen työpajan avulla, jossa jäsenkasvulle asetettiin konkreettiset tavoitteet ja valittiin toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Lisäksi Kipinä auttoi Loimua segmentoimaan jäsenistönsä entistä paremmin ja luomaan segmenttejä kuvaavat jäsenpersoonat.


Jäsenkasvun suunnitelman tekeminen oli hyvin innostavaa. Jäsenkasvun tekeminen näkyi loimulaisten puheissa ja teoissa alusta asti ja näkyy edelleen. Suunnitelman myötä jäsenkunnan erilaiset tarpeet pystytään huomiomaan entistä paremmin ja loimulaisista, henkilöstöstä hallitukseen, huokuu innostus jäsenkasvun pitkäkestoiseen kehittämiseen. Suurimpia jäsenkasvun suunnitelman uudistuksia toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana. Loimulla on nyt kipinä jäsenkasvuun.” – Johanna Hristov, Järjestöpäällikkö, Loimu ry


Kaipaatko kipinää yhdistyksesi tai ammattiliittosi jäsenkasvuun? Ota yhteyttä ja jutellaan, miten voin olla avuksi.

Lue lisää:

  1. woman in black long sleeve shirt using macbook
  2. grayscale photography of man opening his mouth
  3. smiling man standing near green trees
  4. fire at night